สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์182,006.06104,291.0642.7 %5.05,511.001,299.4276.4 %5.0
รวม 182,006 104,291 42.70 % 5,511 1,299 76.42 %