กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ225,691.14180,181.9220.2 %5.09,494.381,573.3483.4 %5.0
รวม 225,691 180,182 20.16 % 9,494 1,573 83.43 %