กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน167,849.41134,338.4120.0 %5.06,911.754,508.4934.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,204.267,824.0030.2 %5.01,720.4576.0395.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,514.155,661.0040.5 %5.0814.94385.7052.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,076.433,116.71-1.3 %0.0987.34152.9584.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,810.044,721.0046.4 %5.01,543.19380.9575.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,597.55509.0080.4 %5.0662.61133.2679.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,927.331,281.9056.2 %5.0516.17196.6561.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,524.07616.0075.6 %5.0456.8238.0091.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,602.61905.0065.2 %5.0362.4660.0083.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,631.821,280.0051.4 %5.0660.6590.2586.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,700.581,113.0058.8 %5.0366.46186.2049.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,143.25822.0091.9 %5.0691.14152.0078.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,507.85680.0072.9 %5.01,059.18695.0534.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,662.75922.0065.4 %5.0729.81186.8574.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,846.91876.0069.2 %5.0718.58173.6075.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,036.55631.0079.2 %5.0591.63211.8564.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,766.56777.0071.9 %5.0707.0540.8594.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,802.571,173.6058.1 %5.0751.67206.3072.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,650.89606.0077.1 %5.0719.44317.3055.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,609.31485.0081.4 %5.0692.3254.3692.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,742.921,347.9050.9 %5.0861.98444.6848.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,510.07459.0086.9 %5.01,008.07154.8584.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,323.85792.0065.9 %5.0587.11296.0049.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,503.31424.8083.0 %5.0506.4777.9084.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,844.06967.0066.0 %5.0685.78215.6568.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,690.13955.0064.5 %5.0570.19104.5081.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,903.651,080.9062.8 %5.0561.39108.1080.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,271.05582.8082.2 %5.0618.22118.7580.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,699.29907.0066.4 %5.0825.0358.9092.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,298.851,786.6075.5 %5.0397.89178.2955.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,667.651,210.5054.6 %5.0453.90100.2177.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,876.78949.0067.0 %5.0596.45120.6579.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,682.32390.0085.5 %5.0795.9169.2091.3 %5.0
รวม 289,479 180,191 37.75 % 30,132 10,294 65.84 %