กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 194,623.23153,607.4421.1 %5.06,680.381,644.3975.4 %5.0
รวม 194,623 153,607 21.07 % 6,680 1,644 75.38 %