กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า267,749.09206,670.3622.8 %5.06,749.161,860.0072.4 %5.0
รวม 267,749 206,670 22.81 % 6,749 1,860 72.44 %