กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ199,792.69201,851.73-1.0 %0.06,183.242,004.8067.6 %5.0
รวม 199,793 201,852 -1.03 % 6,183 2,005 67.58 %