สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย293,170.34202,673.0030.9 %5.012,424.062,361.5681.0 %5.0
รวม 293,170 202,673 30.87 % 12,424 2,362 80.99 %