กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 532,403.63452,379.0015.0 %5.012,333.398,325.0032.5 %5.0
รวม 532,404 452,379 15.03 % 12,333 8,325 32.50 %