กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 219,261.98195,454.5210.9 %5.07,011.805,987.4314.6 %5.0
รวม 219,262 195,455 10.86 % 7,012 5,987 14.61 %