กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย187,784.50131,000.0030.2 %5.06,617.843,006.2954.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,806.5112,562.081.9 %0.52,015.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,783.9212,132.00-3.0 %0.01,627.641,414.2913.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,155.8615,834.99-11.9 %0.01,698.68559.5567.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,533.237,475.0035.2 %5.01,246.46961.4022.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,220.446,309.6148.4 %5.01,455.43370.5074.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,387.9914,918.29-20.4 %0.01,601.211,580.751.3 %0.5
รวม 262,672 200,232 23.77 % 14,247 7,893 44.60 %