กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม83,097.0126,603.0068.0 %5.05,151.44446.2191.3 %5.0
รวม 83,097 26,603 67.99 % 5,151 446 91.34 %