สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม388,467.56227,899.7041.3 %5.06,439.621,741.8473.0 %5.0
รวม 388,468 227,900 41.33 % 6,440 1,742 72.95 %