กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 916,801.9452,314.0094.3 %5.06,692.883,381.8549.5 %5.0
รวม 916,802 52,314 94.29 % 6,693 3,382 49.47 %