กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน128,516.6410,000.0092.2 %5.05,282.76647.6687.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ62,213.5233,205.0046.6 %5.01,239.621,298.56-4.8 %0.0
รวม 190,730 43,205 77.35 % 6,522 1,946 70.16 %