กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 145,747.05125,026.0014.2 %5.06,345.821,448.3777.2 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 29,848.8621,744.0027.2 %5.0599.981,092.11-82.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 494,675.78164,880.2366.7 %5.0544.78431.1920.9 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 117,996.16149,169.00-26.4 %0.01,925.781,864.033.2 %1.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง193,520.306,560.0096.6 %5.02,493.66535.7778.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง103,180.5895,876.007.1 %3.51,799.28436.3675.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม163,538.28378,967.00-131.7 %0.02,252.73470.8079.1 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร132,074.11125,638.004.9 %2.02,806.463,762.47-34.1 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี112,739.7777,448.0031.3 %5.01,354.131,096.7919.0 %5.0
รวม 1,493,321 1,145,308 23.30 % 20,123 11,138 44.65 %