กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 448,978.84265,520.0040.9 %5.08,909.698,086.139.2 %4.5
รวม 448,979 265,520 40.86 % 8,910 8,086 9.24 %