สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 95,778.7935,000.0063.5 %5.04,938.82701.6085.8 %5.0
รวม 95,779 35,000 63.46 % 4,939 702 85.79 %