สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,454.3540,899.8518.9 %5.05,842.432,655.8354.5 %5.0
รวม 50,454 40,900 18.94 % 5,842 2,656 54.54 %