สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน235,316.13177,970.0024.4 %5.06,164.481,218.4980.2 %5.0
รวม 235,316 177,970 24.37 % 6,164 1,218 80.23 %