กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน1,514,016.50263,991.5682.6 %5.08,525.112,402.5771.8 %5.0
รวม 1,514,017 263,992 82.56 % 8,525 2,403 71.82 %