กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,166,769.50109,000.0097.4 %5.06,427.122,672.3558.4 %5.0
รวม 4,166,770 109,000 97.38 % 6,427 2,672 58.42 %