สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)787,140.06385,246.0051.1 %5.08,800.263,236.4463.2 %5.0
รวม 787,140 385,246 51.06 % 8,800 3,236 63.22 %