สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม323,756.50239,000.0026.2 %5.06,111.322,566.6658.0 %5.0
รวม 323,757 239,000 26.18 % 6,111 2,567 58.00 %