กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 86,752.6043,600.0049.7 %5.04,926.321,352.2172.6 %5.0
รวม 86,753 43,600 49.74 % 4,926 1,352 72.55 %