กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 106,810.1352,189.0051.1 %5.05,095.161,027.5079.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,838.571,856.8082.9 %5.0477.5755.3488.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,564.09135.0097.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,184.035,527.0058.1 %5.0526.69351.0033.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,028.7710,665.00-6.3 %0.0965.38173.1282.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,618.041,026.3493.8 %5.0534.9228.5094.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,041.792,245.0084.0 %5.0459.97103.9777.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,740.506,570.2064.9 %5.0656.18217.9766.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,514.751,146.0086.5 %5.0294.14142.5051.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,841.814,736.0051.9 %5.0582.37106.9181.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,814.8417,170.00-34.0 %0.02,141.51125.6194.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,155.101,135.0086.1 %5.01,172.611.0099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,562.184,515.1464.1 %5.0436.0189.4479.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,960.249,870.009.9 %4.5840.1561.9492.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,825.38964.0093.5 %5.0977.44149.9184.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,044.511,071.0086.7 %5.01,239.53343.8672.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,512.0612,201.0034.1 %5.01,328.65384.7271.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,021.473,516.0064.9 %5.0273.92105.0361.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,471.9797,194.00-146.2 %0.01,393.3285.5093.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,226.018,691.5172.2 %5.0954.94680.6728.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,975.191,383.0084.6 %5.0272.439.1196.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,638.831.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,857.454,476.0049.5 %5.0548.3353.1990.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,754.513,777.0176.0 %5.0647.0185.5086.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,159.48620.0089.9 %5.092.71134.33-44.9 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,445.887,164.0037.4 %5.01,987.7596.2095.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,810.752,988.0072.4 %5.0391.3757.0085.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,849.2326,459.00-78.2 %0.02,919.25241.2591.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,538.99918.0090.4 %5.0256.370.9099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,639.742,341.4581.5 %5.0393.2468.3682.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,122.654,836.6432.1 %5.0131.16340.17-159.4 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์20,890.7215,297.0026.8 %5.02,576.50158.1193.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,077.2414,025.00-26.6 %0.0443.4266.0785.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,877.804,453.6359.1 %5.01,230.23239.0480.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,939.723,539.9164.4 %5.0441.4536.0591.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป13,511.4724,275.00-79.7 %0.028,717.9385.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,316.36473.0094.3 %5.0284.041.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,887.064,225.8661.2 %5.02,288.45142.5093.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,350.379,436.2534.2 %5.0753.24186.0075.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,954.742,133.6082.2 %5.0869.30283.0567.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,111.431,676.0079.3 %5.0209.8834.3583.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,186.6924,291.80-117.1 %0.0563.31194.7565.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,592.215,050.0033.5 %5.01,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,967.7411,760.00-68.8 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,424.702,685.2563.8 %5.0696.2535.8094.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,811.121,732.0077.8 %5.05,358.9924.6799.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,702.952,334.2059.1 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,029.4171,520.00-296.7 %0.0696.44297.0057.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,134.785,036.3417.9 %5.0180.72207.42-14.8 %0.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,738.606,835.0021.8 %5.01,177.941.9099.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,689.201,852.0075.9 %5.0764.53203.6073.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,288.944,292.0048.2 %5.01,165.6137.9096.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,192.641,474.0079.5 %5.0305.04126.8958.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,930.692,245.2067.6 %5.09,511.617.1699.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,225.831,566.0051.5 %5.056,554.8436.0799.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,743.372,000.0070.3 %5.0187.981.9099.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 6,222.983,811.2038.8 %5.018,648.810.90100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,958.122,772.0044.1 %5.05,914.55125.0397.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,323.092,702.00-16.3 %0.017,096.71105.8499.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,811.022,991.0037.8 %5.019,178.551.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,231.862,560.0020.8 %5.08,703.531.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,692.391,459.6278.2 %5.0360.8257.8784.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,890.703,437.81-18.9 %0.034,556.3971.8299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,329.007,500.2010.0 %5.01,252.44100.2192.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,136.257,480.00-80.8 %0.023,427.94131.1099.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,569.678,851.66-93.7 %0.0595.7836.3593.9 %5.0
รวม 784,310 565,163 27.94 % 280,600 8,366 97.02 %