กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ186,437.45332,406.00-78.3 %0.06,636.601,290.1580.6 %5.0
รวม 186,437 332,406 -78.29 % 6,637 1,290 80.56 %