สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ129,994.83160,000.00-23.1 %0.06,126.96600.0090.2 %5.0
รวม 129,995 160,000 -23.08 % 6,127 600 90.21 %