สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี155,610.6995,062.0038.9 %5.05,779.90861.4885.1 %5.0
รวม 155,611 95,062 38.91 % 5,780 861 85.10 %