สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ195,997.34307,132.00-56.7 %0.08,643.92844.7590.2 %5.0
รวม 195,997 307,132 -56.70 % 8,644 845 90.23 %