สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา88,057.3046,000.0047.8 %5.05,245.24519.9490.1 %5.0
รวม 88,057 46,000 47.76 % 5,245 520 90.09 %