สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา195,319.38175,651.0010.1 %5.03,463.041,820.6147.4 %5.0
รวม 195,319 175,651 10.07 % 3,463 1,821 47.43 %