สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม319,998.78318,505.000.5 %0.510,385.488,047.0622.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)224,445.4578,001.0065.2 %5.06,423.998,482.76-32.0 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)267,446.81400,000.00-49.6 %0.09,106.674,383.7451.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)102,299.5830,908.0069.8 %5.05,661.08636.3588.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)104,053.2630,920.0070.3 %5.05,435.961,617.5070.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)116,628.8925,411.0078.2 %5.05,429.714,335.0720.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)103,604.6410,802.0089.6 %5.05,389.06545.1289.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)132,119.3627,745.4779.0 %5.06,321.82900.1585.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)98,552.4914,275.0085.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)248,622.34163,580.9134.2 %5.06,428.501,660.4074.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)119,128.3341,328.0065.3 %5.05,592.301,423.9874.5 %5.0
รวม 1,836,900 1,141,476 37.86 % 66,175 32,032 51.59 %