กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,430,756.503,258,903.005.0 %2.570,802.0652,198.0026.3 %5.0
รวม 3,430,757 3,258,903 5.01 % 70,802 52,198 26.28 %