สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,065,471.90520,198.0051.2 %5.08,737.723,286.6162.4 %5.0
รวม 1,065,472 520,198 51.18 % 8,738 3,287 62.39 %