กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 269,617.25208,499.0022.7 %5.012,542.885,821.0253.6 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,799.8428,005.00-159.3 %0.03,184.63319.9290.0 %5.0
รวม 280,417 236,504 15.66 % 15,728 6,141 60.95 %