สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ225,527.98209,255.007.2 %3.510,910.768,609.2921.1 %5.0
รวม 225,528 209,255 7.22 % 10,911 8,609 21.09 %