กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 239,835.31196,969.6617.9 %5.07,249.431,577.3978.2 %5.0
รวม 239,835 196,970 17.87 % 7,249 1,577 78.24 %