สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา214,820.89185,924.0013.5 %5.09,278.644,262.6254.1 %5.0
รวม 214,821 185,924 13.45 % 9,279 4,263 54.06 %