สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม185,882.4188,869.0052.2 %5.05,989.381,113.8881.4 %5.0
รวม 185,882 88,869 52.19 % 5,989 1,114 81.40 %