กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 145,516.06134,035.007.9 %3.57,118.111,783.5574.9 %5.0
รวม 145,516 134,035 7.89 % 7,118 1,784 74.94 %