กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 122,851.3690,000.0026.7 %5.05,839.30543.9590.7 %5.0
รวม 122,851 90,000 26.74 % 5,839 544 90.68 %