สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 109,343.38121,590.00-11.2 %0.05,808.04761.4786.9 %5.0
รวม 109,343 121,590 -11.20 % 5,808 761 86.89 %