กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์142,806.4590,211.2036.8 %5.06,652.241,348.1079.7 %5.0
สำนักกษาปณ์51,012.9340,528.0020.6 %5.014,160.521,364.9490.4 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,654.618,571.0019.6 %5.03,184.64414.2687.0 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,492.396,692.0021.2 %5.02,547.311,496.0141.3 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,053.9612,000.008.1 %4.06,203.04444.5492.8 %5.0
รวม 226,020 158,002 30.09 % 32,748 5,068 84.52 %