สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ366,069.16316,956.6313.4 %5.07,205.663,686.6148.8 %5.0
รวม 366,069 316,957 13.42 % 7,206 3,687 48.84 %