สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ197,917.34105,477.0046.7 %5.05,958.12544.4090.9 %5.0
รวม 197,917 105,477 46.71 % 5,958 544 90.86 %