ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน89,118.9328,000.0068.6 %5.04,776.24107.9797.7 %5.0
รวม 89,119 28,000 68.58 % 4,776 108 97.74 %