สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน129,210.16206,479.00-59.8 %0.06,927.382,095.4969.8 %5.0
รวม 129,210 206,479 -59.80 % 6,927 2,095 69.75 %