กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง222,491.00372,000.00-67.2 %0.09,253.62852.6790.8 %5.0
รวม 222,491 372,000 -67.20 % 9,254 853 90.79 %