สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ299,073.06245,000.0018.1 %5.08,681.443,139.6163.8 %5.0
รวม 299,073 245,000 18.08 % 8,681 3,140 63.84 %