สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ125,816.5589,314.5429.0 %5.05,426.581,366.0574.8 %5.0
รวม 125,817 89,315 29.01 % 5,427 1,366 74.83 %